Zakres tematyczny I Etap

Zagadnienia obowiązujące na I Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie dotyczą następujących dziedzin nauki:

 •           wiedza o społeczeństwie
 •           historia państwa i prawa
 •           prawoznawstwo
 •           prawa człowieka
 •           prawo konstytucyjne
 •           prawo cywilne

      
Zalecana literatura:

 • Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty, O. Pytlińska-Markowicz, M. Markowicz, R. Dolecki, wyd. Difin 2011
 • Historia państwa i prawa, red. J. Wiewiorowski, wyd. Ars boni et aequi 2010
 • Podstawy prawa, Z. Muras, wyd. C.H. Beck 2017
 • Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, A. Korybski, L. Grzonka, wyd. Wolters Kluwer 2014
 • Prawa człowieka Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, wyd. Wolters Kluwer 2014
 • Prawo konstytucyjne, red. Z Witkowski, A. Bień-Kacała, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2015
 • Prawo cywilne: część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, wyd. LexisNexis 2013
 • Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki w pytaniach i odpowiedziach, J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, wyd. LexisNexis 2015

 

Warto zapoznać się także z:
innymi podręcznikami/komentarzami z podanych dziedzin nauki, udostępnionymi poniżej materiałami, tekstami aktów normatywnych regulujących wskazane wyżej dziedziny prawa, a w szczególności:

 

Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej