Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
 

Informacje podstawowe

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji  Rzeszów - Przemyśl
Podkarpacki Kurator Oświaty
zapraszają do udziału
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie
organizowanej pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.Olimpiada organizowana jest w formie trzyetapowych zawodów:

 

a)    I Etap - Szkolny, odbywa się w szkołach uczestników w formie pisemnego testu. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru w czasie 60 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się jeden punkt. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Do II stopnia Olimpiady kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali minimum 30 pkt.

b)    II Etap - Okręgowy, przeprowadzany jest na szczeblu wojewódzkim. Uczestnicy odpowiadają pisemnie w nieprzekraczalnym czasie 120 minut na 50 pytań testowych  i 6 pytań problemowych. Prace testowe i pisemne prace problemowe oceniane są zgodnie z zasadą: popraw-na odpowiedź testowa - 1 pkt., błędna odpowiedź - 0 pkt. Ocena za odpowiedź na każde pytanie problemowe w granicach od 0 do 5 punktów. Punkty uzyskane za rozwiązanie testu i z odpowiedzi na 6 pytań problemowych są sumowane. DDo III stopnia Olimpiady przechodzi nie więcej niż 30 uczestników z najwyższymi wynikami, spośród tych osób, które uzyskały minimum 75% ogółu punktów możliwych do zdobycia w II stopniu Olimpiady. W przypadku, gdy określona liczba uczestników nie osiągnie wymaganego minimum 75% liczby punktów, do III stopnia Olimpiady przechodzą osoby, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów możliwych do zdobycia w II stopniu Olimpiady.

c)    III Etap - Centralny (finał), odbywa się w Rzeszowie w Kampusie WSPiA. Składa się z dwóch części:

Części I - pisemna, w ramach której uczestnicy odpowiadają na 50 pytań testowych  w czasie 60 minut. Do części II kwalifikuje się dziesięcioro uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów możliwych do zdobycia w I etapie. W przypadku równej liczby punktów u więcej niż dziesięciu osób o udziale w II etapie finału decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi do pytań problemowych na stopniu okręgowym.

Części II, w ramach której uczestnicy udzielają ustnych odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań problemowych.

Przy sprawdzaniu prac testowych przyjmuje się zasadę: prawidłowa odpowiedź na każde z pytań - 1 pkt., nieprawidłowa odpowiedź lub jej brak  - 0 pkt.

W II części III Etapu Olimpiady Komisja Centralna wystawia uczestnikowi ocenę za odpowiedź na każde z pytań problemowych zestawu - w granicach 0 - 10 punktów.

Na przygotowanie się do odpowiedzi uczestnik ma 5 minut. Uczestnik przygotowuje się do odpowiedzi w trakcie udzielania odpowiedzi przez innego uczestnika.

 

Status laureata Olimpiady uzyska pięciu uczestników III Etapu Olimpiady, którzy otrzymali największą liczbę punktów łącznie w I i II etapie finału. Pozostali uczestnicy uzyskują tytuł finalisty. Laureaci i finaliści otrzymają zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady.
Nagrody (m.in.):


a)    I miejsce: nieodpłatne studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji
i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA przez cały okres 5 lat studiów w pokoju jednoosobowym;
b)    II miejsce: nieodpłatne studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA przez cały okres 5 lat studiów w pokoju jednoosobowym;
c)    III, IV i V miejsca: nieodpłatne, 5-letnie studia w Wyższej Szkole Prawa
i Administracji;
d)    laureaci zajmujący III, IV i V miejsce oraz finaliści zajmujący miejsca od VI do X mają zapewniony przydział miejsca w Wielo-mieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA;
e)    VI, VII, VIII, IX, X miejsca:  zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej oraz 50% zniżki na studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji na okres 5 lat;
f)    każdy finalista Olimpiady: zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej i przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji.