Zakres tematyczny II Etap

Zagadnienia obowiązujące na II Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie - edycja 2016/2017  - dotyczą następujących dziedzin nauki:

 

 •          wiedza o społeczeństwie
 •          historia państwa i prawa
 •          prawoznawstwo
 •          prawa człowieka
 •          prawo konstytucyjne
 •          prawo cywilne
 •          prawo międzynarodowe i prawo UE
 •          prawo i postępowanie administracyjne
 •          prawo karne
 •          prawo gospodarcze

 

Zalecana literatura:

 •          Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty, O. Pytlińska-Markowicz, M. Markowicz, R. Dolecki, wyd. Difin 2011
 •          Historia państwa i prawa, red. J. Wiewiorowski, wyd. Ars boni et aequi 2010
 •          Podstawy prawa, Z. Muras, wyd. C.H. Beck 2015
 •          Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, A. Korybski, L. Grzonka, wyd. Wolters Kluwer 2016
 •          Prawa człowieka Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, wyd. Wolters Kluwer 2014
 •          Prawo konstytucyjne, red. Z Witkowski, A. Bień-Kacała, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2015
 •          Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe, K. Czajkowska-Matosiuk, wyd. C.H. Beck, 2016
 •          Prawo karne, L. Gardocki, wyd. C.H. Beck 2015
 •          Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Pawłowski, wyd. C.H. Beck 2015
 •          Prawo administracyjne: cześć ogólna, E. Ochendowski, wyd. TNOiK, 2013
 •          Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, B. Adamiak, J. Borkowski wyd. LexisNexis 2015
 •          Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, W. Góralczyk, S, Sawicki, wyd. LexisNexis 2015

 

Warto zapoznać się także z:

 •          innymi podręcznikami/komentarzami z podanych dziedzin nauki,
 •          udostępnionymi poniżej materiałami,
 •          problematyką obowiązującą na I Etap Olimpiady,
 •          tekstami aktów normatywnych regulujących wskazane wyżej dziedziny prawa, a w szczególności:

 

Pliki do pobrania:
02-spis treści.pdf (502.21 KB)
03-PYTANIA.pdf (1.93 MB)
04-TESTY.pdf (538.59 KB)
05-ODPOWIEDZI.pdf (243.02 KB)
06-KAZUSY.pdf (382.65 KB)
09-TFUE.pdf (472.35 KB)
10-BIBLIOGRAFIA.pdf (452.76 KB)
Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej