Zakres tematyczny III Etap

Zagadnienia obowiązujące na III Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie - edycja 2016/2017  - dotyczą następujących dziedzin nauki:

 •     wiedza o społeczeństwie
 •     historia państwa i prawa
 •     prawoznawstwo
 •     prawa człowieka
 •     prawo konstytucyjne
 •     prawo cywilne
 •     postępowanie cywilne
 •     prawo międzynarodowe i prawo UE
 •     prawo i postępowanie administracyjne
 •     prawo karne
 •     prawo gospodarcze
 •     prawo pracy

 
Zalecana literatura:

 •     Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium dla maturzysty, O. Pytlińska-Markowicz, M. Markowicz, R. Dolecki, wyd. Difin 2011
 •     Historia państwa i prawa, red. J. Wiewiorowski, wyd. Ars boni et aequi 2010
 •     Podstawy prawa, Z. Muras, wyd. C.H. Beck 2015
 •     Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, A. Korybski, L. Grzonka, wyd. Wolters Kluwer 2016
 •     Prawa człowieka Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, wyd. Wolters Kluwer 2014
 •     Prawo konstytucyjne, red. Z Witkowski, A. Bień-Kacała, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2015
 •     Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe, K. Czajkowska-Matosiuk, wyd. C.H. Beck, 2016
 •     Prawo karne, L. Gardocki, wyd. C.H. Beck 2015
 •     Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Pawłowski, wyd. C.H. Beck 2015
 •     Prawo administracyjne: cześć ogólna, E. Ochendowski, wyd. TNOiK, 2013
 •     Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, B. Adamiak, J. Borkowski wyd. LexisNexis 2015
 •     Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, W. Góralczyk, S, Sawicki, wyd. LexisNexis 2015
 •     Prawo pracy, red. A. Patulski, wyd. C.H.Beck 2016Warto zapoznać się także z:

 •     innymi podręcznikami/komentarzami z podanych dziedzin nauki,
 •     udostępnionymi poniżej materiałami,
 •     problematyką obowiązującą na I i II Etap Olimpiady,
 •     tekstami aktów normatywnych regulujących wskazane wyżej dziedziny prawa, a w szczególności:

 

 1.     Kodeks pracy; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
 2.     Kodeks cywilny; Księga czwarta (spadki); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
 3.     Kodeks postępowania cywilnego; Część pierwsza, Księga pierwsza, Tytuł VI, Dział III (dowody); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296
 4.     Prawa człowieka; https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/skargi-indywidualne/download,1965,0.html
 5.     Prawo konstytucyjne; pliki z materiałami do pobrania tutaj
 6.     Prawo międzynarodowe i prawo UE; pliki z materiałami do pobrania tutaj
 7.     Kodeks karny; Część szczególna, Rozdział XXII (Przestępstwa przeciwko środowisku), XXIV (Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania), XXV (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), XXVII (Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej), XXX (Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553
 8.     Kodeks postępowania karnego; Dział V (dowody); http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555

 

Pliki do pobrania:
Organizator WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Patronat medialny Portal edukacyjny Perspektywy Partnerzy olimpiady Hotel Prezydencki Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki ŁCDNiKP WSZiA Opole Europe Direct - Olsztyn Europe Direct - Słupsk Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Qubus Hotel UMCS Uniwersystet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Edukacji Narodowej